ZÁSADY OCHRANY, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY COOKIES

(dále také jen „Zásady“)

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“). Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a zásady cookies doplňují naši Smlouvu s uživatelem, Zásady profesní komunity, Zásady ochrany autorských práv.

Představení

Staffito je sociální síť a online platforma pro profesionály. Lidé používají naše služby, aby našli obchodní příležitosti, navázali spojení s ostatními, získali informace a kariérní příležitosti. Posláním Staffita je spojovat profesionály na celém světě a umožnit jim, aby byli produktivnější a úspěšnější. Pro toto poslání je důležitý náš závazek jasně Vám sdělit, jaká data o Vás shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme. Používáním našich služeb prohlašujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a zásadami cookies a dalšími dokumenty jako je Smlouva s uživatelem, Zásady profesní komunity a Zásady ochrany autorských práv, které tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a zásady cookies doplňují.

Naši registrovaní uživatelé (dále také jen „člen“) sdílí svou profesní identitu, komunikují v síti, vyměňují si znalosti a odborné informace, zveřejňují a prohlížejí si relevantní obsah, učí se a hledají obchodní a kariérní příležitosti. Obsah v některých našich službách je také dostupný pro nečleny (dále také jen „návštěvník“).

II.

Úvodní ustanovení

Společnost Staffito network, s.r.o. Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů fyzických osob) a o Vašich právech.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Správcem osobních údajů
Název: Staffito network, s.r.o.
IČO: 07782641
Sídlo: Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110216 (dále také jen „správce osobních údajů“ nebo „společnost“)

zastoupena: Janem Gabajem, jednatelem společnosti

webové stránky jsou umístěny na adrese staffito.com

Subjektem osobních údajů
Subjektem osobních údajů jste Vy, fyzická osoba, která jakožto návštěvník navštívila webové stránky staffito.com; případně která využívá našich služeb, které jsou návštěvníkům jakožto neregistrovaným uživatelům dostupné a tím uzavřela Smlouvu s uživatelem (dále také jen „návštěvník“); Vy, fyzická osoba, která uskutečnila registraci svého uživatelského profilu na webové stránce staffito.com a registrací uživatelského profilu uzavřela s výše specifikovaným správcem Smlouvu s uživatelem a stala se tak členem naší sítě a využívá služeb, které správce nabízí a poskytuje (dále také jen „člen“).

III.

Naše služby, uživatelský profil a k čemu používáme Vaše osobní údaje a data

Tyto Zásady platí pro staffito.com, aplikace se značkou Staffito a další se Staffito související weby, aplikace, komunikační nástroje, služby (dále také jen „služby“), včetně služeb mimo web, jako jsou naše reklamní služby, vyjma služeb, ve kterých je uvedeno, že jsou nabízeny na základě jiných podmínek.
Abychom mohli poskytovat naše služby, musíme zpracovávat informace, které nám poskytnete. Data o vás, která máme, používáme k tomu, abychom mohli poskytovat a přizpůsobovat naše služby (včetně reklam). To, jak budeme používat Vaše osobní data, záleží na tom, které služby používáte, jak je používáte a jaké zvolíte nastavení. Data, včetně názorů a připomínek, používáme k výzkumu a vývoji, za účelem dalšího rozvoje našich služeb, abychom Vám a ostatním mohli poskytovat lepší, intuitivnější a lépe přizpůsobené uživatelské prostředí, abychom docílili nárůstu počtu členů a jejich angažovanosti v našich službách a abychom pomohli profesionálům propojit se navzájem a najít ekonomické příležitosti. Používáme Vaše informace pro vytváření agregovaných informací, na jejichž základě Vás nelze identifikovat. Například můžeme využít Vaše data k vytváření statistik o našich uživatelích, jejich profesi nebo oboru, počtu zobrazení reklam nebo kliknutí na ně nebo demografickém složení návštěvníků webu.
Snažíme se vytvářet ekonomické příležitosti pro členy na celém světě, a snažíme se jim pomoct v tom, aby byli výkonnější a úspěšnější. Data, která jsou nám dostupná, používáme k výzkumu sociálních, ekonomických a pracovních trendů, jako jsou dostupnost pracovních příležitostí, dovednosti potřebné pro tyto příležitosti a postupy, které umožňují překonat potíže v různých oborech a oblastech. V některých případech na tomto výzkumu spolupracujeme s důvěryhodnými třetími stranami, a to za podmínek, které chrání Vaše soukromí. Publikujeme ekonomické informace, které jsou prezentovány jako agregovaná data a nikoliv jako osobní data nebo povolujeme jejich publikaci třetími stranami.

V našich službách provádíme ankety a průzkumy, nebo je provádějí třetí strany. Nejste povinni vyplňovat ankety nebo průzkumy a máte možnost nastavení poskytnutých informací.

Typy informací a údajů, které o Vás shromažďujeme, závisí na způsobu, jakým užíváte naše služby. Našim členům nabízíme možnosti volby ohledně dat a údajů, které shromažďujeme, používáme a sdílíme.
Naši registrovaní uživatelé sdílejí svou identitu, komunikují na síti, vyměňují si odborné informace, zveřejňují a prohlížejí si obsah uživatelských profilů, hledají obchodní a kariérní příležitosti. Při registraci Vašeho uživatelského profilu máte možnost nastavení informací uvedených ve Vašem profilu. Jen vy rozhodnete, které informace budou uvedeny ve Vašem profilu. Informace uvedené ve Vašem profilu Vám nicméně pomůžou získat více z našich služeb. Jak je podrobně popsáno v našem Centru nápovědy, Vaše nastavení, stupeň spojení s prohlížejícím členem, předplatná, která může mít, používání našich služeb, přístupové kanály a typy vyhledávání (např. podle jména nebo klíčových slov) mají vliv na dostupnost Vašeho profilu a některých jeho polí. Je pouze Vaším rozhodnutím, zda zveřejníte své citlivé údaje na Vašem profilu. Nepřidávejte proto na svůj uživatelský profil své osobní údaje, které nechcete zveřejnit. Váš profil je plně viditelný pro všechny registrované členy. V závislosti na Vašem nastavení mohou být informace viditelné také dalším lidem, např. návštěvníkům našich webových stránek.
Vy i ostatní můžete zveřejňovat obsah, který obsahuje informace o Vaší osobě. V případě, že tuto funkci nevypnete, shromažďujeme veřejné informace o Vás, jako jsou zprávy související s Vaší profesí a zpřístupňujeme je jako součást našich služeb (např. návrhy pro váš profil nebo oznámení o zmínkách ve zprávách).

Naše služby umožňují prohlížení a sdílení informací, a to také prostřednictvím příspěvků, sledování, „líbí se“ a komentářů. Když sdílíte příspěvek (např. aktualizaci, video nebo blog), ve výchozím nastavení (které můžete změnit) je nastaveno veřejné sdílení. Ostatní, kteří nejsou Vašimi spojeními, budou moci váš příspěvek najít (také prostřednictvím vyhledávačů) a zobrazit. Když dáte „líbí se“, přidáte komentáře nebo sdílíte příspěvek někoho jiného, ostatní lidé to uvidí, a to včetně uvedení autora příspěvku.

Příspěvky ve skupině jsou viditelné pro ostatní členy skupiny. Vaše členství ve skupinách je veřejné a tvoří součást Vašeho profilu, pokud nezměníte výchozí nastavení.

Jakékoliv informace, které sdílíte na stránkách společností nebo jiných organizací v našich službách, budou viditelné pro tyto organizace a pro lidi, kteří navštíví tyto stránky.

Když sledujete osobu nebo organizaci, zobrazujete se ostatním a „majiteli“ této stránky jako sledující uživatel. Majitelům stránek poskytujeme agregované informace o sledujících uživatelích a návštěvnících.

Když reagujete na zprávu, dáme o tom vědět odesílateli, v souladu s Vaším nastavením.

Váš zaměstnavatel může vidět, jak používáte služby, které vám poskytl pro Vaši práci (např. jako náborář nebo obchodní zástupce), a související informace. Neukážeme mu však Vaše vyhledávání pracovních příležitostí nebo osobní zprávy.

Chápeme, že určité aktivity jako hledání nové práce a osobní zprávy jsou citlivé, takže informace o nich prostřednictvím našich služeb nesdílíme s Vaším zaměstnavatelem, pokud se nerozhodnete je s ním sdílet (např. když podáte žádost o novou pracovní pozici v téže společnosti, nebo se zmíníte o hledání nové práce ve zprávě spolupracovníkovi prostřednictvím našich služeb).

Svůj účet můžete propojit se službami třetích stran, takže mohou vyhledávat profily Vašich kontaktů nebo zveřejnit Vaše sdílení v takových platformách. V souladu s Vaším nastavením mohou jiné služby vyhledávat Váš profil. Když se rozhodnete propojit svůj účet s jinými službami, zpřístupníte jim tak svá osobní data. Způsob sdílení a použití těchto osobních dat bude popsán nebo na něj bude odkázáno na stránce pro udělení souhlasu, když se rozhodnete propojit účty. Například můžete propojit svůj účet Twitter a sdílet obsah z našich služeb v těchto službách, nebo Vám Váš poskytovatel e-mailu může dát možnost nahrát do něj své kontakty Staffito. Propojení s takovými účty můžete zrušit.

V souladu s Vaším nastavením se informace z Vašeho profilu zobrazí ve službách třetích stran (např. výsledky vyhledávačů, aplikace pro poštu nebo kalendáře, které uživatelům zobrazují „mini“ Staffito profil osoby, se kterou mají schůzku nebo se kterou si píší, shromaždiště sociálních médií, nástroje pro správu uchazečů a potenciálních kontaktů). Pokud jste provedli změny na svém profilu, v těchto službách zůstávají Vaše „staré“ profilové informace, dokud neaktualizují své záznamy.

Obsah a data v některých našich službách je také dostupný pro nečleny, tedy pro uživatele, kteří navštíví náš web, ale neuskuteční registraci svého uživatelského profilu.
Naše služby Vám umožňují mít přehled o zprávách, událostech a nápadech týkajících se profesních témat, která Vás zajímají. Naše služby Vám také umožňují zlepšit své profesní dovednosti, nebo se naučit dovednosti nové. Naše služby Vám umožňují prozkoumávat kariéry, vyhodnocovat vzdělávací příležitosti, vyhledávat a být nalezen pro kariérní příležitosti. Váš profil mohou nalézt lidé, kteří chtějí někoho zaměstnat (na pracovní pozici nebo pro specifický úkol), nebo kteří chtějí být zaměstnáni Vámi.
Naše služby Premium umožňují platícím členům vyhledávat a kontaktovat členy prostřednictvím našich služeb, jako např. vyhledávat a kontaktovat uchazeče o pracovní pozici, obchodní potenciální kontakty a spolupracovníky, spravovat uchazeče a propagovat obsah na sociálních sítích.
Nabízíme služby Premium, které v rámci našich řešení pro nábor talentů, marketing a prodej, poskytují našim zákazníkům funkci přizpůsobeného vyhledávání a další nástroje (včetně zpráv a upozornění na aktivitu). Pokud toto nezrušíte, tito předplatitelé mohou za účelem správy potenciálních obchodních kontaktů nebo uchazečů exportovat určité informace z Vašeho profilu, jako je jméno, moto, současná společnost, současný název pracovní pozice, a obecná lokalita (např. Praha). V rámci těchto Služeb Premium neposkytujeme těmto předplatitelům kontaktní údaje bez vašeho souhlasu. Předplatitel Služeb Premium může v našich službách Premium uchovávat informace, které o Vás má, jako jsou životopis, kontaktní údaje nebo historie nákupů. Data o Vás poskytnutá těmito předplatiteli podléhají jejích podmínkám.

Naše služby Vám umožňují prozkoumávat pracovní příležitosti, vyhledávat a být nalezen pro pracovní příležitosti, získávat informace, učit se a být výkonnější. Váš uživatelský profil si mohou zobrazit lidé, kteří chtějí někoho zaměstnat nebo kteří chtějí být zaměstnáni Vámi. Vaše data použijeme k tomu, abychom Vám doporučili pracovní příležitosti, abychom Vám a ostatním zobrazovali, kdo pracuje v určité společnosti, oboru, funkci nebo lokalitě nebo kdo má určité dovednosti a spojení. Můžete nastavit, že máte zájem o změnu pracovní pozice a sdílet tuto informaci s náboráři. Můžeme použít Váš profil a Vaši aktivitu k tomu, abychom Vám doporučili pracovní příležitosti, a abychom Vás doporučili náborářům. Zůstat v kontaktu s partnery, klienty a jinými kontakty, a získávat o nich informace. Za tímto účelem „navážete spojení“ s těmi členy, které si vyberete a kteří také chtějí „navázat spojení“ s Vaší osobou. Když navážete spojení s ostatními členy, budete moci vzájemně prohledávat svá spojení a vyměňovat si profesní příležitosti, v závislost na Vašem nastavení.
Data o vás, která máme, používáme k tomu, abychom mohli poskytovat, podporovat a přizpůsobovat naše služby (včetně reklam) a abychom je učinili relevantnější a užitečnější pro Vás i ostatní. Data o Vás (jako je váš uživatelský profil, profily, které jste si prohlédli) použijeme k tomu, abychom ostatním lidem pomohli vyhledat Váš uživatelský profil, navrhovali spojení Vám i ostatním, umožnili Vám pozvat ostatní, aby se stali členy a navázali s Vámi spojení. Také nám v nastavení můžete povolit použít Vaši přesnou lokalitu nebo blízkost k ostatním lidem k tomu, abychom Vám navrhovali další členy poblíž Vás, se kterými můžete navázat spojení. Je na vás, zda odešlete žádost o spojení, nebo umožníte jinému členovi stát se Vaším spojením. Když pozvete někoho ke spojení s Vámi, Vaše pozvání bude obsahovat Vaše jméno, fotku, informace o síti a kontaktní údaje. Vaše data dále používáme k Vašemu ověření a autorizaci přístupu do našich služeb.

Informace o Vás dále používáme k tomu, abychom vám navrhovali relevantní obsah napříč našimi službami, takže když nám dáte vědět, že Vás zajímá nová dovednost (např. při zhlédnutí výukového videa), na základě této informace přizpůsobíme obsah ve Vašem kanálu, navrhneme Vám sledování některých členů na našem webu nebo Vám navrhneme zhlédnutí souvisejícího výukového obsahu, který Vás přiblíží k této nové dovednosti. Používáme Váš obsah, aktivitu a data, včetně Vašeho jména a obrázku, za účelem poskytování oznámení Vaší síti a dalším lidem. Například můžeme v souladu s Vaším nastavením oznámit ostatním, že jste aktualizovali svůj profil, zveřejnili blog, provedli sociální aktivitu, navázali nová spojení, nebo že jste byli zmíněni ve zprávách.

IV.

Komunikace

Kontaktujeme Vás a umožňujeme komunikaci mezi členy. Nabízíme možnosti nastavení, jaké typy zpráv dostáváte, a jak často.
Budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, formou oznámení na našem webu nebo v našich aplikacích, prostřednictvím zpráv zaslaných do Vaší schránky Staffito nebo jinými způsoby dostupnými v rámci služeb, včetně mobilních textových zpráv a instantních oznámení. Budeme Vám posílat zprávy, které se týkají dostupnosti našich služeb, bezpečnosti či jiných témat souvisejících se službou. Také posíláme zprávy o tom, jak používat služby, aktualizace ze sítě, připomínky, návrhy pracovních příležitostí a propagační zprávy od nás a našich partnerů. Své nastavení komunikace můžete kdykoli změnit. Mějte, prosím, na paměti, že zasílání servisních zpráv od nás, včetně bezpečnostních a právních oznámení, nelze vypnout.
V našich službách také umožňujeme komunikaci mezi Vámi a dalšími lidmi, včetně pozvání, zpráv, skupin a zpráv mezi spojeními.

Používáme data a obsah týkající se členů pro pozvání a sdělení propagující členství a rozšiřování sítě, komunikaci a naše služby.

V.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Smlouva s uživatelem uzavřená mezi správcem osobních údajů jakožto subjektem poskytujícím služby a subjektem údajů jakožto členem či návštěvníkem.
Registrací Vašeho uživatelského profilu na našem webu staffito.com nebo užíváním některých našich služeb dostupných bez registrace Vašeho uživatelského profilu, začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu staffito.com V některých případech jsme jakožto správce oprávněni získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy správce uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

Oprávněný zájem správce, který je dán na základě existence smluvního vztahu mezi správcem osobních údajů a členem či návštěvníkem, kdy v tomto případě se jedná o zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu; pro účely ochrany Vaší osoby před hrozbami (bezpečnostní hrozby, podvody); za účelem vyšetření možného podvodu nebo jiného narušení Smlouvy s uživatelem nebo těchto Zásad a/nebo pokusů poškodit naše členy nebo návštěvníky; pro účely kontroly kvality a vylepšení našich služeb, pro účely evidence a řešení Vašich stížností a problémů s našimi službami, pro účely výměny informací mezi námi a členy. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb, kontrola a zlepšování našich služeb, ochrana našeho webu a služeb před podvody a hrozbami, řešení Vašich stížností, ochrana našich a Vašich právních nároků,
Plnění právních povinností správce, které mu vyplývají z jednotlivých právních předpisů.
Vaše údaje dále můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Užívání vytvořeného uživatelského profilu není vázáno na poskytnutí souhlasu. Za poskytnutí souhlasu Vám můžeme nabídnout nějaký bonus k užívání našich služeb.
Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu checkboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu.

Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě.

V případě zpracovávání osobních dat na základě Vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Společnost Staffito network, s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu, a to souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

VI.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, návštěvníka či člena, údaje získané při komunikaci s Vámi nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu.
Konkrétně zpracováváme tyto Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR: identifikační, kontaktní, popisné údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, titul, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, údaje z Vámi zveřejněné pracovní nabídky či poptávky, údaje z Vašeho uživatelského profilu, údaje o uživatelských profilech, které jste si prohlédli, IP adresu, ze které jste se registrovali či následně přihlásili do uživatelského profilu na našem webu, IP adresu, ze které jste navštívili náš web, adresu URL webu, ze kterého jste přišli i webu, na který jste přešli, adresu proxy serveru, údaje o Vašem chování na našem webu, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, použitý prohlížeč a jeho verze, identifikátor a funkce zařízení, informace o Vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb, údaje o lokalitě, pokud služby používáte na mobilním zařízení a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
Pro vytvoření Vašeho uživatelského profilu nám poskytujete údaje jako své jméno, emailovou adresu a/nebo mobilní číslo, a heslo. Pokud se registrujete ve službě Premium, požádáme Vás také o platební (např. platební karta) a fakturační údaje. Vy sami si dále vytvoříte svůj uživatelský profil Staffito, kdy informace týkající se uživatelského profilu jsou podrobně uvedeny v čl. III. těchto Zásad. Máte možnost nastavení informací uvedených na Vašem profilu, jako jsou položky vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti, fotka, město nebo oblast a potvrzení dovedností. Informace uvedené ve Vašem profilu Vám pomůžou získat více z našich služeb. Je Vaším rozhodnutím, zda zveřejníte své citlivé údaje na Vašem profilu. Poskytujete nám i jiné údaje, např. když synchronizujete svůj adresář nebo kalendář.
Vaše osobní data shromažďujeme, když je poskytujete nebo zveřejňujete v našich službách nebo je na ně nahráváte, jako např. když vyplňujete formulář, dotazník (např. plat „členů“), nahráváte životopis, podáváte žádosti o pracovní příležitosti, ukládáte si je nebo když posíláte pozvání. Pokud se rozhodnete nahrát svůj adresář, získáme Vaše kontakty (včetně kontaktních údajů, které poskytovatel byly službou nebo aplikací automaticky přidány do Vašeho adresáře, když jste komunikovali s adresami nebo čísly, které ve Vašem adresáři dosud nebyly). Pokud s našimi službami synchronizujete svůj e-mail nebo kalendář, získáme Vaše „hlavičky“ emailových zpráv a informace o událostech z kalendáře (např. časy, místa, účastníky a kontakty).
Vy i ostatní můžete v našich službách zveřejňovat obsah, který obsahuje informace o Vás (příspěvky na blogu, aktualizace a komentáře v kanálu, videa). Pokud tuto funkci nevypnete, shromažďujeme veřejné informace o Vás, jako jsou zprávy související s Vaší profesí a Vašimi úspěchy (např. přiznané patenty, profesní uznání, vystoupení na konferencích, projekty, atd.), a zpřístupňujeme je jako součást našich služeb (např. návrhy pro váš profil nebo oznámení o zmínkách ve zprávách).

Další lidé mohou v našich službách synchronizovat své kontakty nebo kalendáře. Když další lidé v našich službách importují nebo synchronizují své adresáře nebo kalendáře nebo posílají zprávy (včetně pozvání a žádostí o spojení), získáváme osobní informace o Vás.

Když používáte služby našich zákazníků a partnerů, jako jsou potenciální zaměstnavatelé a systémy sledování uchazečů, které nám poskytují data o žádostech o pracovní příležitosti, získáváme osobní informace o Vás.

Zaznamenáváme Vaše návštěvy našeho webu a používání našich služeb, včetně mobilních aplikací. Zaznamenáváme data o používání, našich služeb, když navštěvujete náš web nebo jinak používáte naše služby, a to včetně údajů z aplikací a technologií platformy (např. naše zásuvné moduly mimo web), jako např. když si prohlížíte obsah (např. výukové video) nebo reklamu (na našem webu a v našich aplikacích nebo mimo ně), nebo na ně kliknete, když provádíte vyhledávání, nainstalujete si některou z našich mobilních aplikací, sdílíte články nebo podáváte žádosti o pracovní příležitosti. Za účelem Vaší identifikace a zaznamenávání Vašeho používání našich služeb používáme přihlašovací údaje, soubory cookies, informace o zařízeních a adresy internetového protokolu („IP“). Shromažďujeme data prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií. Získáváme také data z Vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě. Když navštívíte nebo opustíte naše služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookies nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o Vaší lokalitě. Většina mobilních zařízení Vám umožňuje nastavit, aby nám nebyly odesílány údaje o lokalitě. My budeme Vaše nastavení respektovat. Získáváme také informace o Vašich návštěvách a aktivitách ve službách poskytovaných třetími stranami, když se přihlásíte pomocí Staffita nebo navštívíte služby, které obsahují naše zásuvné moduly (jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „Požádat o účast“), reklamy, soubory cookies nebo podobné technologie. Více informací k souborům cookies a dalším technickým údajům je uvedeno v čl. VIII. těchto Zásad.
Pokud komunikujte prostřednictvím našich služeb, shromažďujeme informace o Vás, když posíláte nebo dostáváte zprávy ve spojení s našimi službami, nebo je jinak používáte. Když například dostanete žádost o spojení, sledujeme, zda jste na ni odpověděli, a pošleme Vám připomínky. Také používáme technologii automatického skenování zpráv.
Když Váš zaměstnavatel pro Vás zakoupí službu Premium pro použití v práci, může nám poskytnout údaje o Vás. Zaměstnavatel (nebo jiná osoba či entita, která pořídila naše služby pro Vaše použití) nám může poskytnout informace o svých zaměstnancích nebo dodavatelích, kteří používají tyto služby. Například získáme kontaktní údaje správců „Stránek společnosti“ a údaje pro ověření uživatelů našich služeb Premium, jako jsou naše náborové, obchodní nebo výukové produkty.
VII.

Účel zpracování

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z výše specifikované Smlouvy s uživatelem (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR) uzavřené mezi správcem osobních údajů a subjektem osobních údajů jako členem či návštěvníkem. Pokud navštívíte naše webové stránky staffito.com nebo se na webovém rozhraní staffito.com registrujete a vytvoříte svůj uživatelský profil, uzavřete s námi Smlouvu s uživatelem a začnete využívat naše služby, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění povinností vyplývajících správci osobních údajů z této uzavřené smlouvy, tj. za účelem poskytování našich služeb, přizpůsobování našich služeb, za účelem výzkumu, vývoje a rozvoje našich služeb, za účelem rozvoje, vývoje a přizpůsobení uživatelského prostředí, za účelem „navázání spojení“ s těmi členy, které si vyberete a kteří také chtějí „navázat spojení“ s Vaší osobou, za účelem umožnění Vám prozkoumávat pracovní příležitosti, vyhledávat a být nalezen pro pracovní příležitosti, za účelem zobrazení Vašeho uživatelského profilu členy, kteří chtějí někoho zaměstnat nebo kteří chtějí být zaměstnáni Vámi, za účelem vyřízení případných stížností, reklamací či v souvislosti s Vašimi případnými dalšími požadavky, za účelem informování o změnách na našem webu nebo v užívání našich služeb.
Pokud navštívíte náš web staffito.com nebo se registrujete na našem webu a vytvoříte tak Váš uživatelský profil, uzavřete s námi Smlouvu s uživatelem a budete využívat naše služby, uchováme Vaše výše uvedené osobní údaje (identifikační, kontaktní a popisné údaje), údaje, které jste vyplnili ve Vašem uživatelském profilu a údaje z Vámi zveřejněné pracovní nabídky či poptávky, na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly a ochrany webového rozhraní před útoky, za účelem ochrany Vašich uživatelských profilů před zneužitím třetími stranami (bezpečnostní hrozby, podvody), za účelem šetření možného podvodu nebo jiného narušení Smlouvy s uživatelem nebo těchto Zásad a/nebo pokusů poškodit naše členy nebo návštěvníky; za účelem kontroly kvality a vylepšení našich služeb, za účelem evidence a řešení Vašich stížností a problémů s našimi službami, za účelem výměny informací mezi námi a členy a dále také za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které se Vám zobrazují na našem webu. Naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních nároků, kontrola řádného poskytování našich služeb, kontrola a zlepšování našich služeb, ochrana webového rozhraní a uživatelských profilů, kontrola řešení Vašich stížností, reklamací a požadavků a možnost nabídnout Vám maximálně personalizované a efektivní nabídky.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

Osobní údaje podle těchto odstavců zpracováváme po dobu trvání Smlouvy s uživatelem, tj. po dobu trvání uživatelského profilu, nejdéle však po dobu 15 let jejím skončení, a to případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a členem či návštěvníkem souvisejícího s těmito Zásadami, Smlouvu s uživatelem, Zásadami profesní komunity a Zásadami ochrany autorských práv ohledně náhrady škody.

Dále zpracováváme, na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), Vaše výše uvedené osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje z Vámi zveřejněné pracovní nabídky či poptávky, údaje z Vašeho uživatelského profilu, údaje o uživatelských profilech, které jste si prohlédli, za účelem zasílání informací o novinkách, akcích, personalizovaných nabídkách pracovních příležitostí, o tom, co je u nás nového a co se chystá, a to prostřednictvím e-mailu, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí nebo prostřednictvím notifikací na našich webových stránkách. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb, možnost nabídnout Vám maximálně personalizované a efektivní nabídky, kontrola, zlepšování a rozvoj našich služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu trvání uživatelského profilu.


Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR. Uplatněním námitky se rozumí také odhlášení z odběru emailů kliknutím v zápatí e-mailu. Toto bohužel není možné u emailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba webu, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.)Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o uskutečněné komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem vyřízení Vašich požadavků, evidence Vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, prokazování, Váš požadavek byl přijat a vyřízen, např. když u nás touto cestou objednáte naše služby nebo uplatníte reklamaci, jejich rozbor pro zlepšování kvality našich služeb.


Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme s ohledem na určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační, kontaktní, osobní údaje a údaje uvedené ve Vašem uživatelském profilu, a to z důvodu dodržování zejména následujících právních předpisů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě. Souhlas bude mít nejčastěji formu checkboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu.
Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu trvání poskytování služeb, tj. po dobu existence uživatelského profilu, a dále 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu podpora@staffito.com. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

VIII.

Cookies, reklama, třetí strany

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na Vaše zařízení ukládány cookies. Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení návštěvníků webu staffito.com a registrovaných uživatelů na výše uvedeném webu při návštěvě tohoto webového rozhraní. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace předchozích aktivitách návštěvníků a uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.
Cookies se dělí dle doby, po kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále se dělí dle strany, která cookies využívá, a to na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran. Krátkodobé cookies jsou vymazány z Vašeho prohlížeče poté, co tento prohlížeč zavřete. Tyto nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich webových stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Dlouhodobé cookies jsou ve Vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies první strany, jsou vytvářeny a ukládány samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané webové stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.
Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Vaši osobu při procházení jednotlivých stránek našeho webu a při opětovných návštěvách našeho webu, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant nebo aby si náš web zapamatoval Vaše nastavení a mohli jsme Vám tak poskytovat přizpůsobené prostředí Vašeho nastavení a ty pravé informace nebo nám pomáhají evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.
Soubory cookies také zvyšují bezpečnost a rychlost Vašeho používání uživatelského profilu. Soubory cookies nám také umožňují nabídnout Vám reklamy na našich webových stránkách i mimo ně a poskytovat Vám tak přizpůsobené funkce prostřednictvím zásuvných modulů jako je například tlačítko „Sdílet“.

Soubory cookies nám také sdělují, jaký jazyk preferujete a jaké jsou Vaše nastavení pro komunikaci. Také Vám mohou usnadnit vyplňování formulářů na našem webu. Také Vám ve spojení s našimi zásuvnými moduly poskytují funkce, informace a přizpůsobený obsah.

Pokud nesmažete soubory cookie ze svého prohlížeče, můžeme tyto údaje použít k těmto účelům:

poskytnutí vhodnější reklamy na základě zájmu;
poskytnutí agregovaných hlášení aktivity reklam inzerentům a webům hostujícím reklamy;
poskytnutí webům a majitelům aplikací údajů o tom, jak návštěvníci využívají tyto weby nebo aplikace;
detekce a obrana proti podvodu a jiným rizikům, ochrana uživatelů a partnerů;
vylepšení našich produktů.
Dále do Vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy, sledovat, jak náš web funguje v různých lokalitách, zjistit, pochopit a zlepšit provádění výzkumu našich funkcí a služeb, včetně Vašich přístupů k Vašemu uživatelskému profilu a to z jiných webů, aplikací či zařízení, jako je např. Vaše mobilní zařízení;
zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové webové funkce a komponenty;
přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně služby, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu.
Umožňujeme také uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky.
Nabízíme Vám přizpůsobené reklamy v našich službách i mimo ně. Soubory cookies můžeme použít také k tomu, abychom zjistili, zda lidé, kteří viděli určitou reklamu, později navštívili stránku inzerenta a provedli tam nějakou akci (např. stáhli dokument nebo uskutečnili nákup). Podobně i naši partneři mohou použít soubory cookies k tomu, aby zjistili, zda jsme reklamu zobrazili a jak si vedla, nebo aby nám poskytli informace o tom, jak na reklamy reagujete. Také můžeme spolupracovat s našimi partnery za tím účelem, abychom Vám zobrazili reklamu na našem webu i mimo něj, jako například poté, co navštívíte stránky či aplikaci partnera.
Nabízíme Vám možnost vypnout reklamy na základě zájmu; není však možné vypnout reklamy obecně.Soubory cookies a reklamní technologie jako webové signály, soubory pixel a tagy nám pomáhají zobrazovat Vám relevantní reklamu. Také nám pomáhají poskytovat audity, průzkumy a zprávy pro inzerenty, pomáhají nám porozumět a zlepšit využití našich služeb a také vědět, kdy byla reklama zobrazena a komu. Protože Váš webový prohlížeč může zobrazovat reklamy a webové signály přímo ze serverů reklamních sítí třetích stran, tyto sítě mohou prohlížet, upravovat a nastavovat vlastní soubory cookies, jako kdybyste si zobrazili stránku na jejich webu. Reklamy Staffito mohou také nastavovat soubory cookies třetích stran.Cílíme reklamy (a měříme jejich výkonnost) na členy, návštěvníky a ostatní v našich službách i mimo ně prostřednictvím různých reklamních sítí a reklamních výměn, za pomoci následujících dat, jednotlivě nebo kombinovaně:data reklamních technologií v našich službách a mimo ně, jako jsou webové signály, pixely, reklamní štítky, soubory cookie a identifikátory zařízení;
informace poskytnuté členy (např. kontaktní údaje, pracovní pozice a obor);
data z Vašeho používání našich služeb (např. historie vyhledávání, kanál, obsah, který čtete, koho sledujete nebo kdo sleduje vás, spojení, účast ve skupinách, návštěvy stránek, sledovaná videa, kliknutí na reklamy, atd.),
informace od ostatních (např. reklamní partneři, vydavatelé a shromažďovatelé dat);
informace odvozené z dat popsaných výše (například použití názvu pracovní pozice pro dovození věku, oboru, služebního věku a příjmové skupiny; nebo jména pro dovození pohlaví).


Budeme Vám zobrazovat reklamy, nazývané sponzorovaný obsah, které vypadají jako podobný nesponzorovaný obsah, kromě toho, že jsou označeny jako reklamy nebo jako sponzorované. Pokud provedete akci (jako líbí se, komentář nebo sdílení) u těchto reklam, vaše akce bude spojena s Vaším jménem a bude viditelná pro ostatní lidi, včetně poskytovatele reklamy.Hlásíme se k samoregulačním principům reklamy na základě zájmu a podporujeme možnost vypnutí těchto reklam. Tím nevypnete zobrazování reklam – nadále se vám budou zobrazovat generické reklamy nebo reklamy společností, které nejsou uvedeny v těchto nástrojích odhlášení. Můžete také vypnout reklamy na základě zájmu poskytované prostřednictvím naší platformy pro třetí strany. Vypnutím neodstraníte reklamy ze stránek, které navštěvujete; dosáhnete toho, že zobrazované reklamy nebudou odpovídat Vašim zájmům.Pokud jste členem, ale jste odhlášen ze svého účtu v prohlížeči, Staffito může nadále zaznamenávat Vaši komunikaci s našimi službami v tomto prohlížeči, a to po dobu 30 dní za účelem tvorby statistik používání našich služeb, které můžeme sdílet v agregované podobě s našimi inzerenty.Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než jsou naše webové stránky, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.


Konkrétně se jedná o:Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.
Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociálních sítích. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.
8 Pomocí Vašeho prohlížeče můžete spravovat Vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále je možné, v závislosti na Vašem prohlížeči, omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Chcete-li zjistit více o souborech cookies včetně informací o tom, jak zjistit, jaké soubory cookies byly nastaveny a jak je spravovat a mazat, navštivte stránky wikipedia.org, www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o následující údaje:
IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet); operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; informace o Vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb; informace o prohlížeči, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web; údaje o lokalitě, pokud služby používáte na mobilním zařízení (pokud toto bude Vaše mobilní zařízení umožňovat.)
Tyto údaje o Vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci náš web a služby v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;
vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
testování nových funkcí a aplikací před jejich nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás;
předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.
IX.

Další ustanovení o ochraně a zpracování osobních údajů

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení GDPR.
Po zrušení uživatelského profilu nebo ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě Smlouvy s uživatelem nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme zákazníkovi ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s Vašimi osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás na toto upozorníme.
Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Potvrzujete, že nás vyrozumíte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytnete aktuální a pravdivé údaje.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekt údajů nebude předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.
X.

Příjemci osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů.

Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
Poskytovatelé údržby a optimalizace informačního systému, webového rozhraní, technologií a podpory,
Poskytovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s personalizací obsahu a nabídek pro Vás,
Poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi,
Účetní, advokáti,
Další příjemci dle potřeb a pokynů člena nebo návštěvníka.
XI.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) nebo po dobu uvedenou v jednotlivých ustanoveních článků VII. a VIII. těchto Zásad ochrany a zpracování osobních údajů.

V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

XII.

Práva člena či návštěvníka

V souladu se čl. 12 Nařízení GDPR informuje správce osobních údajů subjekt údajů (člen nebo návštěvník) o jeho následujících právech:

Právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu – člen nebo návštěvník má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Člen či návštěvník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má člen nebo návštěvník právo kdykoli doplnit. Informace o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány, se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
Právo na výmaz osobních údajů – toto právo jinými slovy představuje vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o členovi či návštěvníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá. Tyto podmínky jsou následující:
Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již nemáme žádné takové oprávněné zájmy, které by zpracování osobních údajů opravňovaly,
domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Je důležité pamatovat, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že obratem smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. povinnost archivace určitých údajů po dobu stanovenou jednotlivými právními předpisy) nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování - člen nebo návštěvník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. K omezení zpracování osobních údajů dojde v případě, kdy namítáte nepřesnost osobních údajů (než se dohodneme, jaké údaje jsou správné), když Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR.
Právo na přenositelnost údajů – členovi nebo zákazníkovi dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Souhlas se zpracováním osobních údajů podle můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu podpora@staffito.com.
6. Právo vznést námitku proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
Právo podat stížnost - uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz)XIII.

Jak je možné uplatnit jednotlivá výše uvedená práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu podpora@staffito.com. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Vytvořením uživatelského profilu na našich webových stránkách staffito.com nebo návštěvou našeho webu dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a členem či návštěvníkem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a zásad cookies, Smlouvy s uživatelem, Zásad profesní komunity a Zásad ochrany autorských práv, a to v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského profilu či ke dni návštěvy našeho webu, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského profilu a zaniká zrušením profilu nebo ukončením zpracování osobních údajů správcem.
Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů měnit, a to především z důvodu změny právní regulace, z důvodu vývoje technologií či z důvodu změny účelu zpracování osobních údajů či změny právního základu pro zpracování. Změněné Zásady ochrany a zpracování osobních údajů správce vyhlásí na internetových stránkách: staffito.com. Správce není ve vztahu k členovi či návštěvníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi členem či návštěvníkem a společností, jakožto správcem osobních údajů, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné, účinné a závazné od 24. 05. 2018.
Cron Job Starts