SMLOUVA S UŽIVATELEM
1. Úvod
1.1. Smlouva
Když používáte naše Služby, souhlasíte se všemi těmito ustanoveními. Vaše používání Služeb se dále řídí našimi Zásadami pro soubory cookie a Zásadami ochrany soukromí, které upravují způsob, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a uchováváme vaše osobní údaje.

Souhlasíte s tím, že když kliknete na odkaz „Připojte se nyní“, „Připojit se na Staffito“, „Přihlásit se“ a podobné, když se zaregistrujete v našich službách (popsaných níže), přistupujete k nim nebo je používáte, vstupujete do právně závazného vztahu se Staffitem (i pokud naše Služby používáte v zastoupení společnosti). Pokud s touto smlouvou („Smlouva“ nebo „Smlouva s uživatelem“) nesouhlasíte, neklikejte na tlačítko „Připojit se nyní“ (nebo podobné) a nepřihlašujte se do žádné z našich Služeb, ani je nijak nepoužívejte.

Vaše používání našich Služeb také podléhá našim Zásadám ochrany soukromí a Zásadám pro soubory cookie.

Služby
Tato Smlouva se vztahuje na staffito.com, aplikace značky Staffito, book.staffito.com a další weby, aplikace, sdělení a jiné služby související se Staffitem, které stanoví, že jsou poskytovány na základě této Smlouvy („Služby“), včetně offline shromažďování dat pro tyto Služby, jako jsou naše reklamy a zásuvné moduly „Sdílet na Staffito“. Registrovaní uživatelé našich Služeb jsou „Členové“ a neregistrovaní uživatelé jsou „Návštěvníci“. Tato Smlouva se vztahuje na obě skupiny.

Staffito
Tuto Smlouvu uzavíráte se Staffitem (také jako „my“). Uzavíráte tuto Smlouvu s Staffito network, s.r.o., a vaše osobní údaje poskytnuté našim Službám, nebo jimi či pro ně shromážděné, spravuje společnost Staffito network, s.r.o.

1.2. Členové a Návštěvníci
Když se zaregistrujete a připojíte do Služby Staffito, stáváte se Členem. Pokud jste se rozhodli se nezaregistrovat v našich Službách, můžete mít přístup k některým funkcím jako návštěvník.

1.3. Změna
Tuto Smlouvu, naše Zásady ochrany soukromí a naše Zásady pro soubory cookie můžeme čas od času upravit. Pokud v nich provedeme podstatné změny, poskytneme vám oznámení prostřednictvím našich Služeb nebo jinými způsoby, abyste měli příležitost zkontrolovat změny předtím než vstoupí v platnost. Pokud s některými změnami nebudete souhlasit, můžete zrušit svůj účet. Budete-li nadále používat naše Služby poté, co zveřejníme změny těchto ustanovení nebo vám o nich zašleme oznámení, znamená to, že se změnami souhlasíte.

2. Povinnosti
2.1. Způsobilost k používání služeb
Zde jsou některé sliby, které nám v rámci této Smlouvy dáváte:

Jste oprávněni uzavřít tuto Smlouvu a dosahujete našeho „minimálního věku“.

Služby nejsou určeny pro použití kýmkoli mladším 16 let.

Abyste mohli používat Služby, souhlasíte, že: (1) dosahujete „minimálního věku“ (popsáno níže) nebo jste starší; (2) budete mít jen jeden účet Staffito, který musí být pod vaším skutečným jménem; a (3) vám ze strany Staffito nebylo zakázáno používat Služby.

Členové, kteří nedosahovali nového minimálního věku, když začali používat Služby na základě předchozí Smlouvy s uživatelem, je mohou nadále používat, pokud mezitím dosáhli nového minimálního věku, nebo ho dosáhnou v blízké budoucnosti.

„Minimální věk“ je 16 let. Nicméně, pokud zákon vyžaduje, že musíte být starší, aby vám Staffito mohl legálně poskytovat Služby bez souhlasu rodičů (včetně používání vašich osobních údajů), pak je minimálním věkem tento vyšší věk.

2.2. Váš účet
Své heslo uchováte v tajnosti.

S nikým jiným nebudete sdílet účet a budete se řídit našimi pravidly a zákony své země.

Členové jsou držitelé účtu. Souhlasíte, že: (1) se pokusíte zvolit si silné a bezpečné heslo; (2) budete uchovávat své heslo v bezpečí a tajnosti; (3) nebudete převádět žádnou část svého účtu (např. spojení) a (4) budete se řídit platnými zákony a naším seznamem toho, co uživatelé Staffita smí a nesmí. Jste odpovědní za všechno, co se stane prostřednictvím vašeho účtu, kromě případů, kdy ho uzavřete nebo nahlásíte zneužití.

2.3. Platba
Splníte své platební povinnosti a souhlasíte s tím, že budeme uchovávat vaše platební údaje. Rozumíte tomu, že k našim cenám mohou být připočítávány poplatky a daně.

Negarantujeme refundace.

Pokud si zakoupíte jakoukoliv z našich placených Služeb („Služby Premium“), souhlasíte s tím, že nám zaplatíte příslušné poplatky a daně, a také souhlasíte s doplňujícími smluvními podmínkami pro placené Služby. Nezaplacení těchto poplatků povede k ukončení vašich placených Služeb. Také souhlasíte s tím, že:

Váš nákup může být předmětem směnných poplatků nebo rozdílů v cenách na základě vaší lokality (např. směnné kurzy).
Můžeme uchovávat vaše platební údaje a strhávat vám platby z vašeho platebního prostředku (např. platební karta) i poté, co jeho platnost vypršela, abychom předešli přerušení poskytování Služeb a případně provedli platbu za další vámi zakoupené Služby.
Pokud zakoupíte předplatné, z vašeho platebního prostředku bude na začátku každého období předplatného stržena platba za poplatky a daně příslušné k tomuto období. Chcete-li se vyhnout dalším nákladům, zrušte předplatné před datem obnovení.
Všechny vaše nákupy Služeb podléhají zásadám pro refundaci Staffito.
Vámi splatné daně můžeme vypočítat na základě platebních údajů, které nám poskytnete v okamžiku nákupu.
Kopii faktury můžete získat v nastavení svého účtu Staffito, v části „Moje členství“.

2.4. Oznámení a servisní zprávy
Souhlasíte s tím, abychom vám posílali oznámení prostřednictvím našich webů, aplikací a kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Pokud kontaktní údaje, které jste poskytli, nejsou aktuální, můžete zmeškat důležitá oznámení.

Souhlasíte s tím, že vám budeme poskytovat oznámení následujícími způsoby: (1) oznámení ve Službě, nebo (2) zpráva odeslaná některou z možností na základě kontaktního údaje, který jste nám poskytli (např. e-mailová adresa, mobilní číslo, fyzická adresa). Souhlasíte, že budete udržovat své kontaktní údaje aktuální.

Zkontrolujte prosím svá nastavení a zvolte, jaké druhy zpráv od nás dostáváte.

2.5. Sdílení
Když sdílíte informace, ostatní je mohou vidět, kopírovat a používat.

Naše Služby umožňují posílání zpráv a sdílení informací mnoha způsoby, jako jsou váš profil, stream, odkazy na zprávy, zveřejnění pracovních příležitostí, zprávy a blogy. Informace a obsah, které sdílíte nebo zveřejňujete, mohou být zobrazeny ostatními Členy nebo Návštěvníky. Tam, kde máte možnost volby, budeme respektovat vaše nastavení toho, kdo může vidět určitý obsah a informace (např. obsah vašich zpráv adresátům, sdílení obsahu jen pro spojení na Staffiu, omezení viditelnosti vašeho profilu ve vyhledávačích nebo vypnutí oznamování aktualizací vašeho profilu Staffito). Pokud jde o hledání pracovních příležitostí, ve výchozím nastavení tuto aktivitu neoznamujeme vaší síti spojení ani veřejnosti. Takže pokud v naší Službě podáte žádost o pracovní pozici nebo vyšlete oznámení, že se o pozici zajímáte, ve výchozím nastavení to sdělíme pouze zadavateli pracovní příležitosti.

Nejsme povinni publikovat ve své Službě jakékoli informace nebo obsah a můžeme je odstranit na základě vlastního uvážení, a to i bez oznámení.

3. Práva a omezení
3.1. Oprávnění, která udělujete Staffitu
Vlastníte všechen obsah, názory a připomínky a osobní údaje, které nám poskytnete, ale také nám zaručujete neexkluzivní právo na ně.

Budeme respektovat vaše nastavení toho, kdo může vidět vaše informace a obsah.

Slibujete, že nám poskytnete pouze informace a obsah, které máte právo sdílet, a že váš profil Staffito bude pravdivý.

Co se týče vztahu mezi vámi a Staffitem, vy vlastníte obsah a informace, které odesíláte nebo zveřejňujete ve Službách, a společnosti Staffito a jejím přidruženým společnostem pouze udělujete následující neexkluzivní licenci: Celosvětové, přenosné a dále sublicencovatelné právo používat, kopírovat, upravovat, distribuovat, publikovat a zpracovávat informace a obsah, které poskytnete prostřednictvím našich Služeb, a to bez jakéhokoli dalšího souhlasu, oznámení a/nebo kompenzace vám nebo ostatním. Tato práva jsou omezena následujícím způsobem:

Tuto licenci můžete pro určitý obsah ukončit tak, že ho ze Služeb smažete, nebo obecně tak, že zrušíte svůj účet, vyjma (a) rozsahu, v jakém jste ho sdíleli s ostatními jako součást Služby a oni si ho zkopírovali, přesdíleli nebo uschovali, a (b) rozumně dlouhého časového období, které je nutné k jeho odstranění ze záložních a jiných systémů.
Váš obsah nevložíme do reklam na produkty a služby třetích stran pro ostatní (včetně sponzorovaného obsahu) bez vašeho zvláštního souhlasu. Nicméně máme právo, bez zaplacení vám nebo ostatním, zobrazovat reklamy vedle vašeho obsahu a vašich informací, a vaše sociální aktivita u sponzorovaného obsahu a na stránkách společnosti může být viditelná, jak je popsáno v Zásadách ochrany soukromí.
Pokud budeme chtít poskytnout třetím stranám právo publikovat vaše příspěvky mimo Službu, vyžádáme si váš souhlas. Nicméně, ostatní Členové a/nebo Návštěvníci mohou mít přístup k vašemu obsahu a informacím a sdílet je v souladu s vaším nastavením.
Ačkoli můžeme upravit váš obsah a změnit jeho formátování (jako např. přeložit ho, upravit velikost, rozvržení nebo typ souboru, nebo odstranit metadata), nezměníme smysl vašeho sdělení.
Protože vy vlastníte svůj obsah a informace a my k nim máme pouze neexkluzivní právo, můžete ho zpřístupnit ostatním, a to i za podmínek licence Creative Commons.
Souhlasíte, že ke všem informacím, které poskytnete, můžeme přistupovat, uchovávat je a používat v souladu s podmínkami Zásad ochrany soukromí a s vaším nastavením.

Odesláním návrhů nebo jiných připomínek týkajících se našich Služeb Staffito souhlasíte s tím, že Staffito může (ale nemusí) používat a sdílet takové návrhy nebo připomínky za jakýmkoli účelem a bez kompenzace vám.

Souhlasíte, že poskytnete pouze obsah a informace, které nejsou nezákonné a neporuší ničí práva (včetně práv k duševnímu vlastnictví). Dále souhlasíte, že vaše profilové informace budou pravdivé. Staffito může být zákonem donucen odstranit v některých zemích určité informace nebo obsah.

3.2. Dostupnost Služby
Můžeme změnit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli Službu, nebo eventuálně změnit a upravit ceny podle vlastního uvážení. V rozsahu povoleném zákony mohou být tyto změny platné okamžikem oznámení.

Můžeme změnit nebo ukončit jakoukoli z našich Služeb. Neslibujeme, že budeme uchovávat nebo nadále zobrazovat jakékoli informace a obsah, které jste zveřejnili.

Staffito není uschovávací služba. Souhlasíte, že nemáme povinnost uchovávat ani udržovat jakýkoli obsah nebo informace, které vy nebo ostatní poskytnete, ani vám poskytovat jejich kopie, vyjma rozsahu, který vyžadují platné zákony, a rozsahu popsaného v našich Zásadách ochrany soukromí.

3.3. Jiný obsah, weby a aplikace.
Vaše použití obsahu a informací ostatních, zveřejněných v našich Službách, je na vaše vlastní nebezpečí.

Třetí strany mohou přes Staffito nabízet své vlastní produkty a služby, a my za tyto aktivity třetích stran nejsme odpovědní.

Při používání Služeb můžete narazit na obsah nebo informace, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nelegální, útočné nebo jinak závadné. Staffito obecně nekontroluje obsah poskytnutý našimi Členy nebo dalšími lidmi. Souhlasíte, že nejsme odpovědní za obsah a informace ostatních (včetně ostatních Členů). Nemůžeme vždy zabránit zneužití našich služeb, a vy souhlasíte, že za takové zneužití nejsme odpovědní. Také berete na vědomí riziko, že vy nebo vaše organizace můžete být omylem dáni do souvislosti s obsahem týkajícím se někoho jiného, když vaše spojení a sledující uživatele informujeme o tom, že vy nebo vaše organizace jste byli zmíněni ve zprávách. Z této funkce se můžete odhlásit.

Jste odpovědní za rozhodnutí, zda chcete přistupovat k aplikacím třetích stran nebo webům, na něž je odkazováno z našich Služeb, nebo je používat. Pokud aplikaci nebo webu třetí strany povolíte ověření nebo spojení s vaším účtem Staffito, budou mít daná aplikace nebo web přístup k informacím na Staffitu souvisejícím s vámi a s uživateli, kteří jsou s vámi ve spojení. Aplikace a weby třetích stran mají své vlastní právní ustanovení a zásady ochrany soukromí, a proto můžete takto ostatním poskytnout povolení používat vaše informace způsoby, s jakými bychom my nesouhlasili. Vyjma omezeného rozsahu, v jakém to může být vyžadováno příslušnými zákony, Staffito není odpovědný za tyto weby a aplikace třetích stran; používáte je tudíž na vlastní nebezpečí. Podívejte se prosím na naše Zásady ochrany soukromí.

3.4. Omezení
Máme právo omezit vaše spojení a komunikaci v našich Službách.

Staffito si vyhrazuje právo omezit vaše používání Služeb, včetně počtu vašich spojení a vaší možnosti kontaktovat ostatní Členy. Staffito si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo ukončit váš účet, pokud se Staffito domnívá, že porušujete tuto Smlouvu nebo zákony, nebo Služby zneužíváte (např. nerespektování toho, co uživatelé Staffita smí a nesmí).

3.5. Práva k duševnímu vlastnictví
Poskytujeme vám oznámení o našich právech k duševnímu vlastnictví.

Staffito si vyhrazuje všechna svá práva k duševnímu vlastnictví ve Službách. Používáním Služeb se nestáváte majitelem ničeho v našich Službách, ani obsahu nebo informací zpřístupněných prostřednictvím našich Služeb. Obchodní značky a loga použitá ve spojení se Službami jsou obchodními značkami jejich majitelů. Loga Staffito a jiné obchodní značky Staffito, značky služeb, grafiky a loga použitá v našich Službách jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Staffito.

4. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
4.1. Odmítnutí záruky
Toto je naše odmítnutí právní odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost nebo spolehlivost našich Služeb.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, STAFFITO A JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (A TI, S NIMIŽ STAFFITO SPOLUPRACUJE ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ SLUŽEB) (A) SE ZŘÍKAJÍ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK A REPREZENTACÍ (NAPŘ. ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PŘESNOSTI DAT A NEPORUŠOVÁNÍ CIZÍCH PRÁV); (B) NEZARUČUJÍ, ŽE BUDOU SLUŽBY FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, A (C) POSKYTUJÍ SLUŽBU (VČETNĚ OBSAHU A INFORMACÍ) TAKOVOU, JAKÁ JE, A VE STAVU, V JAKÉM JE DOSTUPNÁ.

ZÁKONY NĚKTERÝCH ZEMÍ NEUMOŽŇUJÍ NĚKTERÁ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA TATO ODMÍTNUTÍ SE NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT.

4.2. Vyloučení odpovědnosti
Toto jsou omezení právní odpovědnosti, kterou vůči vám můžeme mít.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM (A VYJMA PŘÍPADŮ, KDY STAFFITO UZAVŘEL ZVLÁŠTNÍ PÍSEMNOU SMLOUVU, KTERÁ NAHRAZUJE TUTO SMLOUVU) STAFFITO A JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (A TI, S NIMIŽ STAFFITO SPOLUPRACUJE ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ SLUŽEB) NEBUDOU ODPOVĚDNÍ VŮČI VÁM NEBO DALŠÍM LIDEM ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, ANI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, ZMAŘENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ, POŠKOZENÍ REPUTACE, UNIKLÉ ZISKY NEBO PŘÍJMY, SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI (NAPŘ. ÚTOČNÁ NEBO POMLOUVAČNÁ TVRZENÍ, DOBA PORUCHY NEBO ZTRÁTA, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY VAŠICH INFORMACÍ NEBO OBSAHU).

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ODPOVĚDNOST STAFFITO A JEHO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ (A TĚCH, S NIMIŽ STAFFITO SPOLUPRACUJE ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ SLUŽEB), V SOUČTU ZA VŠECHNY NÁROKY, NIŽŠÍ Z TĚCHTO DVOU ČÁSTEK: (A) PĚTINÁSOBEK POSLEDNÍHO MĚSÍČNÍHO NEBO ROČNÍHO POPLATKU, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA SLUŽBU PREMIUM, POKUD JSTE NĚJAKOU MĚLI, NEBO (B) 100 USD.

TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE SOUČÁSTÍ ZÁKLADNÍ DOHODY MEZI VÁMI A STAFFITO A VZTAHUJE SE NA VŠECHNY NÁROKY NA ODPOVĚDNOST (NAPŘ. ZÁRUKA, PŘESTUPEK, NEDBALOST, SMLOUVA, ZÁKON), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY SDĚLENA STAFFITO NEBO JEHO PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM, A TAKÉ V PŘÍPADĚ, ŽE TATO OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

ZÁKONY NĚKTERÝCH ZEMÍ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE SE TATO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

5. Ukončení
Každá ze stran může tuto Smlouvu kdykoli ukončit.

Jak Staffito, tak vy můžete kdykoli ukončit tuto Smlouvu na základě oznámení druhé straně. Okamžikem ukončení ztrácíte právo na přístup ke Službám a jejich použití. Následující ustanovení přetrvají v platnosti i po ukončení:

Naše právo používat a uveřejnit vaše názory a připomínky.
Práva Členů a/nebo Návštěvníků znovu sdílet obsah a informace, které jste sdíleli prostřednictvím Služby, v rozsahu, v jakém byly zkopírovány nebo znovu sdíleny před ukončením Smlouvy.
Sekce 4, 6 a 7 této Smlouvy.
Jakákoli částka dlužná kteroukoli ze stran před ukončením zůstává dlužná po ukončení.

6. Řešení sporů
V nepravděpodobném případě, že bychom se dostali do právního sporu, sjednáváme, že tento spor bude řešen u českých soudů (podle českého práva).

7. Všeobecné podmínky
Zde jsou některé důležité podrobnosti ohledně způsobu, jak číst a chápat tuto Smlouvu.

Pokud soud, který má pravomoc nad touto Smlouvou, shledá jakoukoli její část nevymahatelnou, obě strany souhlasí s tím, že soud by měl upravit její ustanovení tak, aby dotyčnou část učinil vymahatelnou, aniž by tím změnil její smysl. Pokud tak soud nemůže učinit, obě strany souhlasí s tím, že soud požádají o to, aby odstranil tuto nevymahatelnou část a nadále vymáhal zbytek této Smlouvy.

Pokud nejednáme v zájmu vymáhání nápravy porušení této Smlouvy, neznamená to, že se Staffito vzdalo svého práva vymáhat tuto Smlouvu. Tuto Smlouvu (nebo své členství nebo používání Služeb) nesmíte přenést na nikoho jiného a nikomu jinému přidělit bez našeho souhlasu. Souhlasíte však, že Staffito může přidělit tuto Smlouvu svým přidruženým společnostem nebo třetí straně, která ji koupí, a to bez vašeho souhlasu. Není žádný třetí poživatel, který by měl z této Smlouvy prospěch.

Vyhrazujeme si právo změnit ustanovení této Smlouvy a pošleme vám oznámení, pokud tak učiníme. Souhlasíme s tím, že změny nemohou být retroaktivní. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, musíte přestat používat Služby.

Souhlasíte, že soudní oznámení nám může být podáno pouze na adresy uvedené v sekci 10.

8. Co uživatel Staffito smí a nesmí
8.1. Co uživatel Staffito smí
Souhlasíte, že budete:

Dodržovat všechny platné zákony, včetně (mimo jiné) zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí, zákonů na ochranu duševního vlastnictví, zákonů na ochranu před nevyžádanou elektronickou poštou, zákonů o kontrole exportu, daňových zákonů a zákonných předpisů.
Poskytovat nám přesné informace a udržovat je aktuální.
Používat na svém profilu své skutečné jméno.
Používat Služby profesionálním způsobem.
8.2. Co uživatel Staffito nesmí
Souhlasíte, že nebudete:

Jednat ve spojitosti s našimi Službami nezákonně nebo neprofesionálně, včetně nepoctivého, urážlivého a diskriminačního chování.
Zveřejňovat nepřesný, pomlouvačný, necudný, šokující, nenávistný, výhružný nebo jinak nevhodný obsah, nebo ventilovat osobní křivdy nebo spory.
Používat na svém profilu obrázek, který není vaše podobizna nebo snímek obličeje.
Vytvářet na Staffitu falešnou identitu. Příležitostné vytvoření evidentně fiktivních profilů ze strany Staffita nebo s jeho výslovným souhlasem v souvislosti s propagační kampaní nezbavuje této povinnosti.
Vydávat se za někoho jiného (např. použitím pseudonymu), ani zkreslovat své současné nebo minulé pozice, kvalifikace nebo spojení s osobou či entitou.
Vytvářet profil Člena pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama (skutečnou osobu).
Zvát k připojení do vaší sítě osoby, které neznáte.
Používat nebo se pokoušet použít účet někoho jiného.
Obtěžovat, zneužívat nebo poškozovat jinou osobu.
Posílat nebo zveřejňovat žádné nevyžádané nebo nepovolené reklamy, otravnou nebo nevyžádanou poštu („junk“ a „spam“), „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“ nebo jakékoli jiné formy sdělení, které Staffito nepovoluje.
Vyvíjet, podporovat nebo používat software, zařízení, skripty, roboty nebo jakékoliv jiné způsoby nebo postupy (včetně crawlers, zásuvných modulů a doplňků prohlížeče, nebo jakékoliv jiné technologie či manuální práce) za účelem získávání dat ze Služeb nebo jiného kopírování profilů a jiných údajů ze Služeb.
Obcházet nebo obelhávat jakékoliv nástroje kontroly přístupu nebo omezení používání Služeb (jako jsou limity počtu vyhledávání podle klíčových slov).
Kopírovat, používat, prozrazovat nebo rozšiřovat jakékoliv informace získané ze Služeb, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran (jako jsou vyhledávače), bez souhlasu Staffito.
Bez oprávnění žádat o e-mailové adresy nebo jiné osobní údaje Členů, které neznáte.
Používat, prozrazovat nebo šířit jakákoliv data získaná způsobem, který porušuje tyto zásady.
Prozrazovat informace, které nemáte právo prozradit (jako jsou důvěrné informace druhých osob (včetně vašeho zaměstnavatele)).
Porušovat práva druhých osob k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, obchodních značek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv. Například nekopírujte ani nešiřte (vyjma prostřednictvím dostupné funkce sdílení) příspěvky nebo jiný obsah druhých osob bez jejich svolení, které vám mohou poskytnout zveřejněním svého obsahu pomocí licence Creative Commons.
Porušovat práva k duševnímu vlastnictví ani jiná práva Staffito, včetně, a to bez omezení, (i) kopírování nebo šíření našich výukových videí nebo jiných materiálů, nebo (ii) kopírování nebo šíření naší technologie, pokud není vydána v licenci otevřeného softwaru, a (iii) používání slova „Staffito“ nebo našich log v jakémkoli obchodním názvu, e-mailové adrese nebo adrese URL, s výjimkou případů popsaných v Zásadách pro používání značky.
Používat pozvání Staffito za účelem odesílání zpráv lidem, kteří vás neznají, nebo kteří vás pravděpodobně neuznají jako známý kontakt.
Zveřejňovat cokoli, co obsahuje softwarové viry, červy nebo jakýkoli jiný závadný kód.
Manipulovat s identifikátory zařízení za účelem skrytí původu jakékoli zprávy nebo příspěvku přenášených prostřednictvím Služeb.
Vytvářet profily nebo poskytovat obsah, který propaguje eskortní služby nebo prostituci.
Vytvářet či provozovat pyramidové schéma, podvod nebo jinou podobnou aktivitu.
Zpětně zhotovovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód Služeb nebo jakékoliv související technologie, která není „open source“.
Naznačovat nebo tvrdit, že jste spojeni s Staffito, nebo že vám Staffito potvrdil dovednosti, bez našeho výslovného souhlasu (např. vydávat se za akreditovaného školitele Staffito).
Pronajímat, pronajímat si, půjčovat, prodávat nebo přeprodávat přístup ke Službám nebo jakýmkoli souvisejícím datům.
Bez souhlasu Staffito prodávat, sponzorovat nebo zpeněžovat jakoukoliv Službu.
Bez souhlasu Staffito odkazovat na naše Služby za jakýmkoli jiným účelem, než je propagace vašeho profilu nebo Skupiny v našich Službách.
Odstraňovat jakákoli oznámení o autorských právech, obchodních značkách nebo jiných vlastnických právech, které jsou v naší Službě.
Odstraňovat, skrývat nebo zastírat jakoukoli reklamu ve Službách.
Používat „bots“ nebo jiné automatizované způsoby přístupu ke Službám, přidávání nebo stahování kontaktů a posílání nebo přesměrování zpráv.
Sledovat dostupnost, výkon nebo funkčnost Služeb za jakýmkoli konkurenčním účelem.
Jakýmkoli způsobem, včetně metod „framing“ a „mirroring“, kopírovat nebo jinak simulovat vzhled nebo funkci Služeb.
Překrývat nebo jinak upravovat Služby nebo jejich vzhled.
Přistupovat ke Službám jinak, než skrz uživatelské prostředí poskytnuté Staffitem, jako jsou jeho mobilní aplikace a weby staffito.com.
Používat Službu pro úkoly, pro které není zamýšlena.
Obcházet jakoukoli bezpečnostní funkci Služeb.
Narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, útok odmítáním servisu, viry, hrací algoritmy).
Porušovat Zásady profesní komunity nebo jakékoliv doplňující podmínky týkající se konkrétní Služby, které jsou vám poskytnuty, když se na tuto Službu zaregistrujete nebo ji začnete používat.
9. Stížnosti týkající se obsahu
Respektujeme práva k duševnímu vlastnictví ostatních. Vyžadujeme, aby informace zveřejněné Členy byly přesné a neporušovaly práva k duševnímu vlastnictví nebo jiná práva třetích stran. Poskytujeme zásady a postupy pro stížnosti týkající se obsahu zveřejněného našimi Členy.

10. Jak nás můžete kontaktovat
Pokud nám chcete poslat právní upozornění nebo oznámení o podání, kontaktujte nás prosím:

podpora@staffito.com

nebo poštou.
Cron Job Starts