ZÁSADY OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV
Stížnosti týkající se obsahu zveřejněného na webu Staffito
Staffito respektuje práva k duševnímu vlastnictví ostatních a chce nabízet web bez obsahu, který by tato práva porušoval. Naše smlouva s uživatelem požaduje, aby informace zveřejněné uživateli byly přesné, v souladu se zákony, a aby neporušovaly práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Na podporu těchto cílů stanovuje Staffito postup pro podání stížností, které se týkají obsahu zveřejněného jeho členy. Naše zásady a postupy jsou popsány anebo je na ně odkázáno v následujících sekcích.

Ať již znepřístupníme nebo odebereme obsah či nikoli, Staffito se může v dobré víře pokusit přeposlat písemné oznámení, včetně kontaktních údajů stěžovatele, uživateli, který daný obsah zveřejnil, nebo podniknout další rozumné kroky, aby byl tento uživatel informován, že Staffito obdržela oznámení o údajném porušení práv k duševnímu vlastnictví nebo jiném porušení zásad obsahu. Také je naší zásadou, že můžeme za příslušných okolností dle našeho vlastního uvážení zakázat či ukončit účty uživatelů (nebo i skupin), kteří poruší nebo opakovaně porušují práva ostatních k duševnímu vlastnictví nebo kteří jinak zveřejňují nepřesný nebo nezákonný obsah.

Každé oznámení a odvolání musí být pravdivé. Podání oznámení nebo odvolání s nepravdivými údaji může být trestné jako křivá přísaha. Neoprávněné oznámení nebo odvolání může vést k osobní odpovědnosti za škody. Proto může být vhodné se před podáním oznámení nebo odvolání poradit s právníkem.

Podání týkající se porušení autorských práv
Oznámení o porušení autorských práv:
V souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512) implementovalo Staffito postupy, podle kterých se přijímají oznámení o údajném porušení práv. Staffito také určilo zástupce, který oznámení o údajném porušení autorských práv přijímá. Pokud se v dobré víře domníváte, že byla porušena vaše autorská práva, můžete vyplnit a odeslat formulář oznámení o porušení autorských práv nebo jiným způsobem písemně podat oznámení, které bude obsahovat tyto náležitosti:

elektronický nebo fyzický podpis osoby, která je oprávněna jednat v zastoupení vlastníka autorských práv v jeho zájmu;
popis díla chráněného autorskými právy, u kterého podle vás došlo k tomuto porušení práv;
popis s uvedením místa na našem webu, kde se nachází materiál, který podle vás tato práva porušuje;
Vaše e-mailová adresa, poštovní adresa a vaše telefonní číslo;
vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že ono sporné použití materiálu není povoleno vlastníkem autorských, jeho zástupcem ani zákonem;
vaše prohlášení, učiněné s vědomím možnosti postihu za křivou přísahu, že údaje ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat v zastoupení vlastníka autorských práv.
Oznámení prosím odešlete následujícím způsobem:

Kontaktujte nás poštou na adrese:

Staffito network, s.r.o.
Drážní 7, Brno 62700, Česká republika