Dobře zpracovaný životopis je při hledání nového zaměstnání základ úspěchu. Abyste mohli využívat potenciálu pracovní sítě Staffito naplno, nepodceňte sílu životopisu, který uvádíte na svém profilu.

Životopis můžu poslat, tak proč vyplňovat profil?

Mnoho uživatelů končí registraci na pracovní sítě a portály tím, že si vytvoří svůj profil, aniž by jej vyplnili. U některých pracovních portálů to nemusí mít na množství nabídek zásadní vliv, ale na Staffitu vás může nevyplnění životopisu negativně postihnout rovnou z několika důvodů:

  • Zadavatel nabídky se podle vašeho profilu rozhoduje, zda vás osloví nebo ne
  • Zadavatel nabídky se podle vašeho rozhoduje, zda přijme vaši žádost o pozici
  • Staffito pro vás podle uvedených údajů vybírá odpovídající pozici
  • Dalším faktem je, že nevyplněný profil nevzbuzuje důvěru. Pokud neuvedete své pracovní zkušenosti, ztíží se tím i vaše navazování profesních spojení.

Co by v životopise nemělo chybět

Vytvoření životopisu na Staffitu je jednoduché. Nemusíte si dělat starosti s řazením sekcí, ty jsou již nachystány, stačí je vyplnit.

Hlavička životopisu obsahuje:

  • profilovou fotku
  • úvodní fotku
  • jméno
  • současnou pracovní pozici

Dbejte na to, abyste zvolili vhodnou profesní fotku (o tom více v dalším článku).

Profesní část: Na první místo patří pracovní pozice, na které v současné době působíte. Předchozí zaměstnání uvádějte od nejnovějšího po nejstarší. Uvádějte i to, jak dlouho jste na daných pozicích pracovali (uvádějte i měsíce), co jste na pozici vykonávali nebo čeho jste na dané pozici dosáhli.

Část o vzdělání: Uvádějte školy od nejvyššího dosaženého vzdělání. Nezapomeňte uvést i obor, který jste studovali.

Jazyková část: Je dobré uvádět i úroveň vašich jazykových znalostí. O své jazykové vybavenosti nelžete, vyhnete se trapnému zážitku z pohovoru.

Část získaných certifikátů: Pokud jste absolvovali kurz nebo získali profesní ocenění, určitě je uveďte. Právě to může být vaší výhodou nad ostatními zájemci.

Část speciálních dovedností: Zde můžete uvést, zda máte řidičský průkaz, jaké ovládáte počítačové programy a své silné stránky. Jde o nejosobnější část životopisu, máte zde největší prostor se co nejlépe popsat. Informace by ale měly být relevantní.

Cron Job Starts