Zásady profesní komunity Staffito

Naším cílem je umožnit lidem profesní spojení. Na Staffitu může každý člen sdílet své profesní úspěchy, rozpracované projekty, pracovní příležitosti nebo nabídky spolupráce. Spojujeme profesionály různorodých oborů.

Chceme, aby se lidé cítili na Staffitu bezpečně. Z tohoto důvodu jsme sestavili seznam Zásad komunity, který najdete na těchto stránkách. Tyto zásady vám pomohou porozumět tomu, který typ sdílení je na Staffitu povolen a který obsah může být nahlášen a odebrán. Vzhledem k rozmanitosti naší komunity mějte prosím na paměti, že obsah, který vy osobně můžete považovat za nechutný nebo znepokojivý, nemusí naše zásady komunity porušovat.
01
Buďte skutečný(á). Na rozdíl od jiných on-line služeb, naši členové musí být skuteční lidé, kteří poskytují svá skutečná jména a přesné informace o sobě. Není v pořádku na Staffitu uvádět zavádějící informace o sobě, své kvalifikaci nebo pracovních zkušenostech, vztazích či úspěších.
02
Buďte profesionální. Žádáme naše členy, aby se chovali profesionálně, nebyli nepoctiví a nechovali se nevhodně. Uznáváme hodnotu diskuzí o profesionálních aktivitách, ale nechceme, abyste Staffito používal(a) pro šokování nebo zastrašování ostatních. Není v pořádku sdílet na Staffitu šokující a nemravné obrázky, nebo pornografii.
03
Buďte milí. Staffito by nemělo být používáno k poškozování ostatních. Teroristé a lidé, kteří páchají násilné zločiny, nejsou na Staffitu vítáni. Není v pořádku používat služby Staffito k obtěžování, zneužívání nebo odesílání jiných nevítaných sdělení ostatním lidem (např. junk mail, spam, řetězové dopisy, phishing schémata). Nepoužívejte služby Staffito pro vyhrožování násilím nebo majetkovou škodou ani pro jeho propagaci, ani pro nenávistné činy jako jsou útočení na lidi kvůli jejich rase, etnické příslušnosti, národnostnímu původu, pohlaví, sexuální orientaci, politické nebo náboženské příslušnosti nebo zdravotní či fyzické kondici. Také prosím nepoužívejte služby Staffito pro záměrné infikování ostatních viry nebo jiným softwarem, který může zničit nebo narušit jejich počítače nebo datová zařízení. Není v pořádku narušovat nebo přerušovat funkci služeb Staffita.
04
Respektujte práva ostatních a platné zákony. Nechceme, aby bylo Staffito používáno pro nelegální aktivity nebo pro narušování práv ostatních. Nepoužívejte služby Staffito k podvodům. Před sdílením nebo používáním autorsky chráněných prací, obchodní známek, soukromých informací nebo obchodních tajemství někoho jiného se prosím ujistěte, že na to máte právo.
05
Respektujte práva Staffito. Nenarušujte prosím práva Staffito. Více informací o tom, co to znamená, můžete najít ve Smlouvě s uživatelem, ale jednoduše řečeno prosím nepoužívejte služby Staffito k neoprávněnému získávání dat a informací. Není v pořádku tvrdit, že jste přidružen(a) k Staffitu nebo jím podporován(a), když nejste, a narušovat práva k duševnímu vlastnictví Staffito.

Please publish modules in offcanvas position.